Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 138 Interpellationsbehandling

Två interpellationer behandlades under sammanträdet. De resterande bordlades till nästa sammanträde i oktober.

Harry Bouveng (M) har den 30 maj 2017 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående problematiken med barn som hamnar utanför skolundervisningen, s.k. hemmasittare. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen skriftligt.

Lena Dafgård (SN) har den 5 juni 2017 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående ekonomisk redovisning av ”sjukhuset” Alkärrsplan samt Nynäshamn 2:1. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen skriftligt.

Lena Dafgård (SN) har den 5 juni 2017 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) angående ekonomisk redovisning av den s.k. Stockholmsmarken. Kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S) har besvarat interpellationen skriftligt.

Lena Dafgård (SN) har den 5 juni 2017 inkommit med en interpellation ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S) angående att det fortfarande saknas plan för evakuering av Tallbacka särskolas verksamhet inriktning träning, som idag bedriver sin verksamhet i fukt- och mögelskadade lokaler. Interpellationen väcktes vid sammanträde den 14 juni 2017. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Johan Augustsson (S) har besvarat interpellationen skriftligt.

Harry Bouveng (M) har den 7 augusti 2017 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående kommunikation.

Harry Bouveng (M) har den 14 augusti 2017 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående IT-säkerhet.

Harry Bouveng (M) har den 21 augusti 2017 inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad (S), angående turistmagasin.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga alla interpellationer förutom de två första till nästa möte.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp