Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 134-137 Inkomna ärenden med mera

Ingress

§ 134 Inkomna ärenden

Rolf Hofsten (PPiN) har den 10 maj 2017 inkommit med en motion om att Lövhagen ska omvandlas till naturreservat.

Lena Dafgård (SN) har den 5 juni 2017 inkommit med en motion angående att införa modellen mål- och resultatstyrning vid framtagning av Mål och budgetdokument och kommunens årsredovisning.

Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 28 augusti 2017 inkommit med en motion om partnering vid byggprocesser.

Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 6 september 2017 inkommit med en motion om trygghet och studiero.

§ 135 Inkomna medborgarförslag

Medborgarförslag om en allmän lekplats på ön Trehörningen har inkommit från Birgitta Öberg. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att anpassa kommunens hemsida så att mobilanvändare kan trycka på ett telefonnummer och ringa upp direkt har inkommit från Emil Schönning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag om att komplettera utegym på Estö med en militär hinderbana har inkommit från Maria Molin. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag om att skapa hinderbanor för barn på olika platser i kommunen har inkommit från Maria Ekenstierna. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kultur- och fritidsnämnden.

Medborgarförslag om att anlägga belsysning på gång- och cykelvägen Hasselstigen har inkommit från Daniel Wennerberg, Kristina Carlsson, Anne-Li Lourié med flera. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att göra den yttre miljön i Stora Vika mer attraktiv har inkommit från Anders Hansson och Roger Alfinson. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att anlägga en ny större hundrastgård i Ösmo har inkommit från Sandra Nielsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att göra om två parkeringar på Heimdalsvägen 18 till besökare med tre tim P-skiva har inkommit. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att undersöka möjligheten att Nynäshamn kan få en ”gör det själv biltvätt” har inkommit från Laila Hallonqvist. Kommunstyrelse-förvaltningen föreslår att beslutanderätten för medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att få bort kajor och kanadagäss från Järnvägsgatan och Svandammsparken har inkommit från Lars Arnerup. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om trafikhinder eller fyrvägsstopp i korsningen Körundavägen Stationsvägen har inkommit från . Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Medborgarförslag om att göra om Strandvägen/Ringvägen till en gårdsgata har inkommit från Helena Ericsson. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

 1. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om en allmän lekplats på ön Trehörningen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
 2. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att anpassa kommunens hemsida till kommunstyrelsen,
 3. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att komplettera utegym på Estö med en militär hinderbana till kultur- och fritidsnämnden,
 4. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att skapa hinderbanor för barn på olika platser i kommunen till kultur- och fritidsnämnden,
 5. att beslutanderätten för medborgarförslaget anlägga belysning på gång- och cykelvägen Hasselstigen delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
 6. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att göra den yttre miljön i Stora Vika mer attraktiv till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
 7. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om hundrastgård i Ösmo till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
 8. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om parkeringar på Heimdalsvägen 18 till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
 9. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om en ”gör det själv biltvätt” till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
 10. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att få bort kajor och kanadagäss från Järnvägsgatan och Svandammsparken till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
 11. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om trafikhinder och fyrvägsstopp i korsningen Körundavägen/Stationsvägen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden,
 12. delegera beslutanderätten för medborgarförslag om att göra om Strandvägen till gårdsgata till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Fler medborgarförslag hittar du här.

§ 136 Meddelanden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 64, beslutat att avslå medborgarförslag om att anlägga en stig mellan Vikgatan och Björkstigen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 63, beslutat att en avslå medborgarförslag om att införskaffa en dammsugare för att ta upp fimpar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 23 mars 2017, § 61, beslutat att avslå medborgarförslaget om skridskobana på Stadshusplatsen.

Kultur och fritidsnämnden har den 29 maj 2017, § 30, beslutat att finna medborgarförslag om att avgränsa en del av fotbollsplanen vid Sandskogsvägen besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 18 maj 2017, § 132, beslutat att bifalla medborgarförslag om hundrastgård i Sandhamn.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 31 maj 2017, § 132, beslutat att dels bifalla medborgarförslag om parkeringsplats utmed Strandvägen, dels avslå i den del förslaget avser vändplats.

Socialnämnden har den 30 maj 2017, § 56, beslutat att överlämna förvaltningens rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap 1 § och 9 § LSS för första kvartalet 2017 till kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen Stockholm har den 17 augusti 2017 inkommit med information om rapport från inspektion av överförmyndare/överförmyndarnämnd.

§ 137 Rättelse av protokoll genom bekräftelse av tidigare beslut

Den 10 maj 2017 beslutade kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för år 2016 för kommunstyrelsen, övriga nämnder och förtroendevalda i dessa organ.

Beslutet protokollfördes genom att beslut avseende proposition ställd nämnd för nämnd nedtecknades, varvid protokollet korrekt återger att besluten avser 2016.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige bekräftar beslutet som återges i protokoll 2017-05-10 Kf § 90 med rättelsen att årtalet rätteligen ska vara 2016.

Lydelsen ska sålunda vara följande:Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för år 2016 för kommunstyrelsen, övriga nämnder och förtroendevalda i dessa organ.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkände rättelsen.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp