Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 131 Avsägelser

Många avsägelser hade inkommit till kommunfullmäktige, bland annat från kommunfullmäktiges ordförande.

Avsägelse från Leif Öbrink (L) från uppdraget som ordförande i kommunfullmäktige.

Avsägelse från Nicholas Nikander från uppdragen som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 2 oktober 2017.

Avsägelse från Malin Wallmark från uppdragen som ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Avsägelse från Malin Friberg från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Avsägelse från Melker Åkerlind från uppdraget som ledamot o barn- och utbildningsnämnden från och med den 23 augusti 2017.

Avsägelse från Ingelie Walldén från uppdragen som ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige.

Avsägelse från Sophia Sturesson från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 2 oktober 2017.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja samtliga avsägelser.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp