Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 147 Svar på medborgarförslag om att göra Stora Vika till en högstadieskola

Den 5 januari 2018 inkom ett medborgarförslag till Nynäshamns kommun om att göra Stora Vika skola till en högstadieskola.

Eftersom medborgarförslaget rör barn- och utbildningsnämndens verksamhet remitterades det till barn- och utbildningsnämnden som yttrat sig över förslaget.

Av barn- och utbildningsnämndens yttrande framgår att lokalen inte lämpar sig för skolverksamhet med anledning av de svårigheter som en liten skolenhet ställs inför.

Förvaltningen ifrågasätter inte barn- och utbildningsnämndens bedömning i denna del, utan anser att nämnden innan beslutet att flytta skolverksamheten från Stora Vika skola grundligt utredde frågan.

Förvaltningen föreslår med hänvisning till bland annat vad som framkommer i nämndes yttrande att kommunfullmäktige ska avslå medborgarförslaget om att göra Stora Vika skola till en högstadieskola.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Avslå medborgarförslaget om att göra Stora vika till en högstadieskola.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp