Lyssna på sidan Lyssna

§ 146 Svar på motion - surfplatta som verktyg för en personcentrerad demensvård

Den 7 februari 2018 inkom Antonella Pirrone (KD) och Noomi Hertzberg-Öberg (KD) med en motion där de föreslår att kommunfullmäktige ska ge socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att införa surfplatta som ett projekt i kommunens demensvård och utvärdera effekten efter en viss period.

Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 personer i en demenssjukdom i Sverige. Det innebär att det finns mellan 130 000 till 150 000 personer med demenssjukdom i Sverige idag. Antalet kommer nästan att fördubblas fram till år 2050.

Enligt motionärerna kan surfplattor vara ett bra verktyg för att hjälpa personer med demenssjukdomar. Det finns många olika användningsområden för surfplattan och brukaren kan tillsammans med kontaktpersonen både sjunga, lägga upp bildspel och prata med sina anhöriga via Skype.

Ronneby kommun startade ett projekt 2013 för att använda surfplattor i demensvården. Utvärderingen av projektet visade att plattorna både hjälpte brukarna med att minska oron och brukarna fick också en ökad stimulans.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

 

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp