Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 145 Svar på motion - införa styrmodellen mål- och resultatstyrning vid Mål och budgetdokument och årsredovisning

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige den 13 juni 2018 § 122.

I en motion som inkom till kommunfullmäktige den 5 juni 2017 från Lena Dafgård (SN) och Per Ranch (SN) föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, rekommendationer gällande mål- och resultatstyrningsmodellen som presenteras i Mål och resultat – Att utveckla mål och resultat styrning, ska följas i Nynäshamns kommun.

Syftet med att följa rekommendationerna är att kommunens verksamhet ska uppnå högre kvalitet genom systematisk uppföljning av mål och resultatindikatorer och ges tydligare styrning och ledning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anse motionen vara besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp