Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 144 Svar på motion om utträde ur Mälardalsrådet

Ärendet bordlades av kommunfullmäktige den 16 maj 2018, § 93 och 13 juni 2018 § 121.

En motion från Harry Bouveng (M) kom in den 12 december 2016. I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Nynäshamns kommun begär utträde ur Mälardalsrådet.

Kommunfullmäktige beslutade den 14 november 2017, § 214, att återremittera motionen för att utreda följderna av att Nynäshamns kommun erbjudits plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att Nynäshamns kommun, genom sitt medlemskap i rådet liksom de flesta andra kommuner i Stockholms län, deltar i ett för storregionala frågor, viktigt nätverk.

Sammanfattningsvis innebär kommunens erbjudande om plats i Mälardalsrådets tjänstemannaberedning en möjlighet till ökad samverkan och inflytande i framförallt regionala infrastruktur- och trafikfrågor, vilka är centrala för kommunen, bland annat gällande Stockholm Norviks hamn.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Nynäshamns kommun behåller medlemskapet i Mälardalsrådet och att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att anse motionen vara besvarad.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp