Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 142-143 Rapport obesvarade medborgarförslag och motioner

Enligt 29 § och 30 a § kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag och motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

§ 142 Obesvarade medborgarförslag

Rapporten omfattar inkomna medborgarförslag som kommunfullmäktige t o m den 13 juni 2018 fattat beslut om att delegera beslutanderätten för.

30 medborgarförslag har ännu inte besvarats. Här kan du läsa vilka.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

§ 143 Obesvarade motioner

Rapporten omfattar motioner som har kommit in till och med den 8 augusti 2018. Beräknad behandling i kommunstyrelsen har bara angivits för den motion där beredningstiden kommer att överstiga ett år. Övriga motioner bedöms komma att beredas av kommunstyrelsen inom ett år.

Här kan du läsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vilka motioner det handlar om.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp