Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 141 Ändring och tillägg till förbundsordningen för Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund har arbetat fram ett förslag till ny förbundsordning.

De områden som föranlett revidering beskrivs nedan:

Digital anslagstavla:

Haninge kommuns fysiska anslagstavla har utgjort officiell anslagstavla för förbundet. En av ändringarna i den nya kommunallagen innebär dock att kommunalförbund (precis som kommunen) ska ha en digital anslagstavla istället för den fysiska.

Årsredovisningen och allmänhetens rätt att ställa frågor

En annan förändring i kommunallagen är att det förts in en bestämmelse om att det i förbundsordningen ska anges om allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att:

Godkänna Södertörns brandförsvarsförbunds förslag till förändringar och tillägg i brandförsvarsförbundets förbundsordning.


Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp