Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 140 Riktlinjer för användning av IT - och telefonistöd i Nynäshamns kommun

Som en del av kommunens anpassningsarbete inför GDPR har kommunens riktlinjer för användning av IT- och telefonistöd setts över och reviderats.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2018 § 115 för att förvaltningen ska:

  1. Stryka ordet ”ras” från texten,
  2. Justera texten så att även bärbara datorer ingår i rubriken gällande bärbar utrustning,
  3. Se över texten gällande hantering av USB-minnen. De två första meningarna i texten ska korrigeras.

Riktlinjernas avsnitt kring e-post har kompletterats med vägledning kring vilka personuppgifter som inte får skickas via kommunens e-postsystem.

E-post är ett vanligt och bra hjälpmedel för kommunikation både externt och internt. Det finns dock vissa risker med att skicka uppgifter via e-post som kan vara bra att känna till.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta riktlinjer för användning av IT- och telefonistöd i Nynäshamns kommun. Riktlinjerna träder i kraft den 1 november 2018.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp