Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 138 Revidering av ordningsföreskrifter för torghandel i Nynäshamn

Enligt ordningslagen (1993:1617) får en kommun efter regeringens bemyndigande utfärda de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

I ordningslagen finns inte några särskilda bestämmelser om torghandel. Kommunen kan därför inte meddela andra föreskrifter än sådana som är påkallade av ordnings- och säkerhetsskäl.

Exempelvis kan kommunen endast förbjuda försäljning av vissa varor med hänsyn till ordning och säkerhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Anta förslaget till nya ordningsföreskrifter för torghandel och att de träder i kraft den 1 december 2018.
  2. Anmäla föreskrifterna till Länsstyrelsen enligt 3 kap. 13 § första stycket ordningslagen (1993:1617).
  3. Anmäla föreskrifterna till Kommerskollegiet enligt 15 a § Lagen om allmänna tjänster på den inre marknaden (2009:1079).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp