Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 137 Förslag till renhållningstaxa för 2019

SRV återvinning AB ser årligen över renhållningstaxan för hushållssopor för att anpassa den till kostnadsnivån och för att genom taxan styra insamlingen av hushållsavfall.

Efter beslut i SRVs styrelse den 23 maj 2018 föreslås att kommunfullmäktige i respektive ägarkommun fastställer en revidering av renhållningstaxan i enlighet med förslaget.

Information om förändringar i taxan går ut till berörda kommuninvånare efter att samtliga ägarkommuners kommunfullmäktige tagit beslut.

Till år 2019 föreslås en del nödvändiga förändringar i nuvarande renhållningstaxa. Utmaningen under 2018 och 2019 består enligt SRV i att dra nytta av hushållens möjlighet till källsortering och att påverka utsorteringsgraden.

Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar:

1. Generell höjning av avgiften med 2,2 %.

2. Sänkning av hämtningsavgiften för tjänsten Sorterahemma.

3. Förstärkt incitament att sortera ut matavfallet.

4. Tydligare regler för att möta nya boendeformer.

5. Tydligare slamtjänster samt extra tjänster vid tömning av fettavskiljare.

6. Ny taxekonstruktion för bottentömmande behållare.

7. Osorterad taxa vid gemensamhetsanläggningar.

8. Övergångstaxan.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Fastställa taxan enligt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt förslaget.  

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp