Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 126-128 Avsägelser, valärenden och revisorerna

Jan-Ove Andersson (SD) har den 12 juni 2018 inkommit med en avsägelse där han avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen med omedelbar verkan.

§ 126 Avsägelser

Jan-Ove Andersson (SD) har den 12 juni 2018 inkommit med en avsägelse där han avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen med omedelbar verkan. Donald Löfving (SD) utsågs som ny ersättare för Jan-Ove Andersson (SD) på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2018.

§ 127 Valärenden

Inga inkomna valärenden inför den 19 september.

§ 128 Revisorerna

Anders Jangö från kommunrevisionen informerade om att revisorerna efter sommaren enbart hunnit dra igång med ett projekt, utredning om IT-säkerhet.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp