Lyssna på sidan Lyssna

§ 70-72 Rapport obesvarade motioner, rapport obesvarade medborgarförslag och rapport balanslista

Här redovisas obesvarade motioner, medborgarförslag samt balanslista.

§ 70 Rapport obesvarade motioner

Följande motioner är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:

Harry Bouveng (M) och Marcus Svinhufvud (M) har den 17 februari 2016 inkommit med en motion om ny rekryteringspolicy och användande av externa rekryteringskonsulter vid chefsrekryteringar. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen. Kommunstyrelsen beräknas behandla motionen i april 2017.

Agneta Tjärnhammar (M) har den 22 november 2016 inkommit med en motion om att personer som är 85 år och äldre ska ha rätt till ett äldreboende utan biståndsbedömning, samt att biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes behov införs i Nynäshamns kommun. Motionen bereds av socialnämnden.

Harry Bouveng (M) har den 12 december inkommit med en motion om utträde ur Mälardalsrådet. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

Harry Bouveng (M) med flera har den 19 januari 2017 inkommit med en motion avseende långsiktig övergripande strategisk plan för förskole- och skollokaler i Nynäshamns kommun. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

Harry Bouveng (M), Maria Gard Günster (C) och Antonella Pirrone (KD) har den 3 februari 2017 inkommit med en motion avseende utredning om kommundelning. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

Antonella Pirrone (KD) och Noomi Hertzberg Öberg (KD) har den 25 januari 2017 inkommit med en motion om att inrätta vårdserviceteam. Motionen bereds av kommunstyrelseförvaltningen.

 

§ 71 Rapport obesvarade medborgarförslag

Följande medborgarförslag är inte färdigberedda av kommunstyrelsen:

Medborgarförslag om gratis broddar för alla kommuninvånare över 65 år.

Medborgarförslag om hjärtstartare i receptionen på Balder.

Medborgarförslag om att avgränsa en del av fotbollsplanen vid Sandskogsvägen till en hundrastgård.

Medborgarförslag om en vänd- och parkeringsplats på Strandvägen.

Medborgarförslag om parkeringsplatser för kommunanställda på parkeringsdäcket vid Alkärrsplan.

Medborgarförslag om att bygga en rast- och träningslokal för hundar i närheten av Ösmo centrum.

Medborgarförslag om att anlägga en stig mellan fastigheterna Vikgatan 2 och Björkstigen för att kunna promenera ner till vattnet.

Medborgarförslag om att asfaltera parkeringen vid Kvarnängens IP.

Medborgarförslag om att anlägga övergångsställe på Centralgatan vid de farthinder som finns i korsningen Centralgatan/Badhusgatan.

Medborgarförslag om bänkar och bord vid Alhagen i anslutning till vattnet, samt att se över informationstavla.

Medborgarförslag om att skapa en hundrastgård i Sandhamn.

Medborgarförslag om att införskaffa en dammsugare för att ta upp fimpar som slängs.

Medborgarförslag om en bättre trafiklösning i korsningen Teknikervägen – Nynäsvägen.

Medborgarförslag om en skridskobana på Stadshusplatsen.

Medborgarförslag om ny lokalisering av båtbottentvätt.

Medborgarförslag om förbättrad trafiksäkerhet på Mörbyvägen.

För följande medborgarförslag har kommunfullmäktige inte delegerat beslutanderätten, kommunstyrelens beredning av förslagen är inte klar:

Medborgarförslag om att bygga en egen matsal till eleverna i Sunnerbyskolan.

Medborgarförslag om möjlighet för de som fått fysisk aktivitet på recept att träna i Ösmo simhall.

Medborgarförslag om inomhusskatepark med mera.

 

§ 72 Rapport balanslista

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt en redovisning av beslut från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott som ännu inte är verkställda, en balanslista.

 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna rapporterna.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp