Lyssna på sidan Lyssna

§ 69 Svar på medborgarförslag om möjlighet för de som fått fysisk aktivitet på recept att träna i Ösmo simhall

Den 13 juni 2016 inkom ett medborgarförslag om att Ösmo simhall ska kunna ta emot patienter med fysisk aktivitet på recept, så kallad FaR. 

Förslagsställaren menar att behovet kommer att öka med en åldrande befolkning.

FaR står för Fysisk aktivitet på recept och är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet.

I Stockholms läns landsting infördes metoden 2007. Det är huvudsakligen landstingens hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver recept på fysisk aktivitet.

En patient kan få ett recept till aktiviteter som görs i egen regi, men också som en hänvisning till någon aktivitetsarrangör.

I Stockholms län kan aktivitetsarrangörer erhålla certifiering.

Det innebär bl.a. en möjlighet att exponera sig som certifierad FaR-aktivitetsarrangör inom hälso- och sjukvården i Stockholms län och att i organiserad form samverka med förskrivare av ett FaR.   

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anse medborgarförslaget vara besvarat.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp