Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 68 Svar på motion om barnvagnsskydd

En motion har inkommit till kommun-fullmäktige om barnvagnsskydd.

I en motion till kommunfullmäktige från Antonella Pirrone (KD) och Tina Lundstedt (KD) föreslås det att kommunfullmäktige beslutar att alla kommunens förskolor ska ha ett takskydd för vagnar samt att kommunfullmäktige uppdrar åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att kartlägga vilka av kommunens förskolor som i dagsläget saknar takskydd.   

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anse motionen vara besvarad.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp