Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 67 Svar på motion om öppna nämndsammanträden

I en motion från Miriam Malm (V) föreslås att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunala nämnder och styrelser att besluta om att hålla sina sammanträden öppna för allmänheten.

Förslaget innebär att allmänheten får en åhörarfunktion vid sammanträdena.

Syftet är att öka kommuninvånarnas insyn i kommunens beslut och att allmänheten ska få ta del av diskussioner och argument bakom besluten som fattas i nämnder och styrelsen.

Enligt Miriam Malm (V) ska beslutfattande av sekretessbelagda ärenden inte vara offentligt.

Utgångspunkten, enligt 6 kap. 19 a § kommunallagen, är att nämndernas sammanträden ska hållas inom stängda dörrar.

Nämnderna får dock besluta att sammanträdena ska vara offentliga om kommunfullmäktige har medgett det.

Kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun beslutade den 3 mars 2015, § 19, att införa möjligheten till offentliga sammanträden för samtliga nämnder i 21§ Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun.

Det innebär att det idag är upp till respektive nämnd att avgöra om offentliga sammanträden är lämpliga eller inte.  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Avslå motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp