Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 66 Uppräkning av taxor för 2017

Enligt lag ska taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE uppräknas årligen.

Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund (Sbff) har beslutat om årlig uppräkning av avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt taxa för tillstånd och tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Taxan föreslås räknas upp med 2,48 % för 2017 vad gäller:

Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosivavaror.
Avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva    varor.   

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta den av Södertörns brandförsvarsförbund föreslagna uppräkningen av taxa för 2017 gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE efter beslutad beräkning, Medlingsinstitutets 2,8 % och KPI 1,18 % som blir 2,48 % (966 kronor per timme) att gälla från och med den första juni 2017.

Till Södertörns brandförsvarsförbunds direktion delegera att årligen, från och med, den första januari 2018, justera taxorna gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE enligt den beräkningsmodell som föreslogs vid direktionens sammanträde 2014-04-25, § 31 vilket är en sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets publicerade ”Löneutveckling sektorsvis” sektor ”Kommuner” och 20 % KPI, med oktober månad som bas.

Följande bestämmelse införs som nytt stycke i gällande taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE, efter punkt 9 C (finns i handlingarna).

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp