Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 65 Revidering av regler för bidrag till studieförbund

Reglementet för bidrag till studieförbunden i kommunen har reviderats.

Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare.

Folkbildningen har stor betydelse för demokrati, mångfald och social sammanhållning.

En grundläggande uppgift för folkbildningen är att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja den allmänna utbildnings- och bildningsnivån i samhället.

Studieförbunden är också viktiga kulturbärare som bidrar till ett brett kulturutbud i hela landet.   

Regler för bidrag till studieförbund behöver revideras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förslag till reviderat reglemente.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp