Lyssna på sidan Lyssna

§ 64 Gemensamt reglemente för föreningsbidrag

Under perioden våren 2015 till och med september 2016 genomförde kommunen en översyn av kommunens hantering av bidrag till föreningar.

De föreningsbidrag som omfattades av utredningen var:

Kultur- och fritidsnämndens bidrag till barn- och ungdomsverksamhet, socialnämndens bidrag till pensionärsorganisationer, funktionshinderorganisationer och sociala föreningar och kommunstyrelsens bidrag till föreningar som tillhandahåller allmänna samlingslokaler och bidrag till föreningar från kommunens folkhälsomedel.   

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta reglemente för bidrag till föreningar i Nynäshamns kommun.

Inför budget år 2018 överföra medel från socialnämnden samt kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden motsvarande medel som nämnderna lägger på bidrag till föreningar år 2017.

Lägga slutrapport - reglemente för hantering av föreningsbidrag, samt kartläggning/nulägesrapport - översyn av Nynäshamns kommuns föreningsbidrag till handlingarna.

Uppdra till kultur- och fritidsnämnden att se över aktuella ansöknings- och redovisningsblanketter.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp