Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 63 Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026, ett tvärpolitiskt styrdokument

Kommunstyrelsen föreslår kommun-fullmäktige att anta förslaget till Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026.   

Arbetet med det äldrepolitiska programmet påbörjades 2015. Arbetet har letts av en politisk styrgrupp med stöd av en referensgrupp.

Styrgruppen har bestått av Ola Hägg (S), Bernt Månsson (MP), Greta Olin Landström (PP), Agneta Tjärnhammar (M) och Eva Wennerberg (C).

Referensgruppen har bestått av Gullevi Karlsson-Persson (SKPF), Barbro Olén (Nynäshamns demensförening), Hans Berg (SPF Moringen) och Mona Rudenfeldt (PRO). Arbetet har bestått av arbetsmöten och studiebesök.

Det äldrepolitiska programmet har diskuterats i det kommunala pensionärsrådet i september 2016 och representanterna i rådet har fått möjlighet att komma in med synpunkter senast den 20 september.

Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 27 september 2016 att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026.

Kommunstyrelsen har remitterat programmet till övriga nämnder och de organisationer som ingår i det kommunala pensionärsrådet och det kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Såväl barn- och utbildningsnämnden som kultur- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026.   

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

Anta förslaget till Äldrepolitiskt program för Nynäshamns kommun 2016-2026.

 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp