Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 156 Svar på medborgarförslag om att bygga en matsal till eleverna i Sunnerbyskolan

Kommunstyrelsen föreslår kommun-fullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat då kommunen redan planerar att bygga en skolmatsal i anslutning till eller i Sunnerbyskolans lokaler.

Sunnerbyskolan saknar idag en egen skolmatsal. Eleverna äter i istället i vård- och omsorgsboendets lokaler som ligger i närheten av skolan. Under lunchtid stängs därför matsalen av från de boende på Sunnerbo och används enbart som lunchmatsal för eleverna.

Medborgarförslaget har varit ute på remiss till barn- och utbildningsnämnden. Av barn- och utbildningsnämndens remissvar går att utläsa att skolledningen, i vart fall år 2017, upplevde att upplägget att äta lunch i vård-och omsorgsboendets lokaler fungerade väl för eleverna.

Nämnden angav vidare att barn- och utbildningsnämnden under år 2017 tillsatte en utredning om skolverksamheten i Sorunda rektorsområde. Utredningen skulle ligga till grund för ett inriktningsbeslut om hur skolverksamheten ska organiseras i kommunen där nyttjandet av Sorunda rektorsområdes skolhus och övriga lokaler var en viktig del av beslutet.

Med anledning av att förslaget om att bygga en matsal i anslutning till Sunnerbyskolan skulle ingå i ett annat övergripande beslut ansåg barn- och utbildningsnämnden att medborgarförslaget skulle anses vara besvarat.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat då kommunen redan planerar att bygga en skolmatsal i anslutning till eller i Sunnerbyskolans lokaler.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp