Lyssna på sidan Lyssna

§ 155 Svar på motion gällande New Public Management

Kommunstyrelsen föreslår att kommun-fullmäktige avslår motionen gällande New Public Management.

Den 5 september 2018 inkom en motion från Miriam Malm (V) gällande New Public Management, NPM. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en organisationsöversyn inom Nynäshamns kommun och utreda hur andra förvaltningsmodeller kan användas i kommunens verksamheter, samt när utredningen är klar återkomma till kommunfullmäktige med ett förslag om en förändrad styrmodell.

Motionären framför att NPM är ett samlingsnamn för de styrmekanismer som handlar om att offentlig sektor ska styras genom ekonomi-, mål-, eller resultatstyrning i syfte att efterlikna näringslivet och på så sätt bli effektivare och billigare. Motionären ställer sig dock kritisk till NPM och anser att alternativa styrmodeller bör utredas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen gällande New Public Management.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp