Lyssna på sidan Lyssna

§ 154 Svar på motion om införandet av en Nollvision mot självmord

Kommunstyrelsen förslår kommun-fullmäktige att bifalla motionen, samt ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna framtagandet av en kommungemensam handlingsplan mot självmord.

Kommunstyrelseförvaltningens utredning av ärendet presenteras i förvaltningens rapport - Svar på motion om införande av nollvision mot självmord i Nynäshamns kommun.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som är de nämnder som främst arbetar med riskgrupper för självmord arbetar redan idag har flertal insatser för att minska antalet självmord i kommunen.

En stor del av nämndernas insatser består av utbildning av personal men nämnderna genomför även ett antal direkt riktade insatser till riskgrupperna, såsom inrättandet av aktivitetshuset Idun och verksamheten aktivitetshuset Brage som ska möjliggöra sysselsättning och social samvaro. Ett ytterligare exempel är folkhälsoprojektet utvecklade öppenvårdsinsatser för personer med ett beroende och deras anhöriga.

Trots kommunens insatser har dock Nynäshamns kommun proportionellt flest antal självmord i Stockholms län. Kommunen har dessutom stor andel personer som har någon form av psykiatrisk diagnos. Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att det är viktigt att kommunen fortsätter att vidta åtgärder för att minska riskerna för att kommuninvånarna tar sina liv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen förslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, samt ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att samordna framtagandet av en kommungemensam handlingsplan mot självmord.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp