Lyssna på sidan Lyssna

§ 153 Svar på motion om att dela ut ett hållbarhetspris vid Nynäshamns årliga Galafest

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen, men inrättar ett hållbarhetspris som Näringslivschefen ges ansvar för att dela ut, administrera och närmare utforma i enlighet med motionen.

Den 8 mars 2019 inkom ett förslag från Emma Solander (MP) om att dela ut ett nytt pris vid Nynäshamns årliga Galafest; ett hållbarhetspris. Förslaget ska, efter kontakt med förslagsställaren, förstås och hanteras som en motion.

Motionen ska slutligt beslutas av kommunfullmäktige, men ärendet ska beredas av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. Kommunstyrelsen ansvarar enligt kommunstyrelsens reglemente för näringslivsfrågor, varför nu aktuellt ärende bereds av kommunstyrelsen.

Den årliga galafesten, Näringslivets Galafest, är ett samarrangemang mellan Företagarna Nynäshamn, Nynäshamns Stadskärneförening och Nynäshamns kommun. Vilka priser som ska delas ut bestäms gemensamt av arrangörerna. Inför 2020 års gala kommer arrangörerna att se över galans varande, upplägg och de priser som ska delas ut.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen, men inrättar ett hållbarhetspris som Näringslivschefen ges ansvar för att dela ut, administrera och närmare utforma i enlighet med motionen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp