Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 152 Omfördelning investeringsmedel VA

Kommunfullmäktige föreslås besluta att omfördela 7 miljoner kronor till investering VA samt 5 miljoner kronor till reinvestering VA från projekt 113332 Fagersjö fritidshusområde.

VA-avdelningen önskar omfördela tidigare beviljade medel. Enligt den ursprungliga VA-planen äskades och erhölls medel för att bygga ut VA till de två områdena Fagersjöns fritidshusområde och Rosenborg.

Rosenborsområdet avskrevs då det ansågs vara att för resurskrävande att bygga ut detta område. Anledningen var omfattande fornlämningar inom Rosenborg. I fallet med Fagersjö fritidshusområde fanns ej dessa problem och skall enligt VA-planen kopplas in på det kommunala VA-nätet.

Initialt budgeterades 14 miljoner kronor för att kommunen skulle bygga ut VA till och inom ovan nämnda område. Orsaken till att VA-avdelningen inte behöver stor del av avsatta medel är att Rosenborg utgick ur planen samt att det senare avtalades att Fagersjöns Samfällighetsförening själva skulle bygga ut VA inom själva området vilket ytterligare minskade behovet av investeringsmedel.

VA-avdelningen omfördela 12 miljoner kronor från projektet till VA-avdelningens ram för 2019, varav 7 miljoner kronor för investering och 5 miljoner kronor till reinvestering. Medlen är tänkt att användas till exempelvis dagvattenåtgärd vid Muskan och anpassningar i VA-systemet för nybyggnationerna i Telegrafen- Vaktbergetområdet och för reinvesteringar i ledningsnätet som exempelvis ventilbyten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att: omfördela 7 miljoner kronor till investering VA samt 5 miljoner kr till reinvestering VA från projekt 113332 Fagersjö fritidshusområde.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp