Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 151 Ombilda ungdomsfullmäktige till ett ungdomsråd

Förslaget är att ungdomsfullmäktige upphör i sin nuvarande form, Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att hjälpa ungdomar att starta ett ungdomsråd. De medel som är avsatta för ungdomsfullmäktige, övergår till ungdomsrådet.

Ungdomsfullmäktige inrättades hösten 2004 i syfte att öka engagemanget hos ungdomar för frågor som rör just ungdomar. Ungdomsfullmäktige har sedan det inrättades haft en egen budget och möjlighet att lämna förslag till nämnderna och svara på remisser.

Intresset för ungdomsfullmäktige har dock svalnat och idag finns det inga ungdomar kvar i dess styrelse. Ungdomsfullmäktiges ordförande har meddelat UNG fritid1 att det finns ungdomar som är intresserade av att engagera sig i frågor som rör unga, men då i en ny form som är mer tillgänglig och inte lika byråkratisk. UNG fritid har fått indikationer om att det finns intresse att bilda ett ungdomsråd.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Ungdomsfullmäktige upphör i sin nuvarande form.
  2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att hjälpa ungdomar att starta ett ungdomsråd.
  3. De medel som är avsatta för ungdomsfullmäktige, övergår till ungdomsrådet.
  4. 1 kap. 4 § i kultur- och fritidsnämndens reglemente revideras och ges följande lydelse: Nämnden ansvarar för kommunens ungdomsråd.”

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp