Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 150 Nya styrdokument inom kompetensförsörjning och reviderad policy för rekrytering

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens förslag till reviderad policy för rekrytering och att anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för kompetensförsörjning.

För att nå visionen att Nynäshamns kommun år 2030 ska vara den regionala ledaren inom social innovation, kultur, sjöfart och besöksnäring behöver kommunen attrahera, rekrytera, utveckla, engagera och kompetensväxla medarbetare.

Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) kommer ökningen av antalet personer i arbetsför ålder minska betydligt framöver, med en allt större konkurrens om arbetskraft. Den största behovsökningen avser undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen och långsiktigt även lärare inom gymnasieskolan. Det stämmer även överens med behovsbilden i Nynäshamns kommun, där dock även det geografiska läget tillkommer som försvårande faktor.

I flera rekryteringar har man svårt att över huvud taget få någon kvalificerad sökande. Utöver intern rörlighet och extern rekrytering behövs kompetensutvecklingen av befintlig personal stärkas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta kommunstyrelsens förslag till reviderad policy för rekrytering samt att anta kommunstyrelsens förslag till ny policy för kompetensförsörjning.

Kommunfullmäktiges beslut

Efter votering beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp