Lyssna på sidan Lyssna

§ 148 Förändring av taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Södertörns brandförsvarsförbunds förslag till ny taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamns kommun samt att taxan träder i kraft den 1 oktober 2019.

Uppräkningen av taxan för brandskyddskontroll görs i syfte att få verksamheten att hamna i en ekonomisk balans eftersom att den i dagsläget inte finansieras av taxan. En del av verksamheten bekostar således hela skattekollektivet. Uppräkningen innebär att Nynäshamns kommun tillämpar samma taxa som övriga medlemskommuner.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att den föreslagna höjningen av avgiften ska anses vara skälig och föreslår kommunfullmäktige att anta Södertörns brandförsvarsförbunds förslag till höjd avgift för brandskyddskontroll.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

  1. Anta Södertörns brandförsvarsförbunds förslag till ny taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamns kommun.
  2. Taxan träder ikraft den 1 oktober 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp