Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 146 Förslag till ny avgift för försäljningstillstånd enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag till tillståndsavgift för tobak enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, samt att avgifterna träder i kraft den 1 oktober 2019.

Den 1 juli 2019 träder en ny lag ikraft Lag om tobak och liknande produkter. I den nya lagen införs även tillståndsplikt för tobaksförsäljning vilket innebär att den som ska sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Enligt lag om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.

Genom att ta ut en avgift för handläggning och beslut av tillståndsärenden kan kommunen få kostnadstäckning för att bedriva en effektiv handläggning. Kommunstyrelseförvaltningen anser att de av socialnämnden föreslagna avgifterna ska anses skäliga och föreslår därför kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag till avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd med mera enligt lag om tobak och liknande produkter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

  1. Anta socialnämndens förslag till tillståndsavgift för tobak enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
  2. Avgifterna träder ikraft den 1 oktober 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp