Lyssna på sidan Lyssna

§ 145 Revidering av socialnämndens reglemente

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att socialnämnden ges i uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Riksdagen har beslutat om en ny lag som börjar gälla den 1 juli 2019 - Lag om tobak och liknande produkter. Huvuddragen i den nya lagen är tillståndsplikt, utökat rökförbud samt spårbarhet och säkerhetsmärkning. Genom den nya lagen upphävs Tobakslagen och Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Flertalet av bestämmelserna i dessa lagar har förts i sak oförändrade över till den nya lagen.

En viktig förändring i den nya lagen är att tillståndsplikt för tobaksförsäljning införs. Det innebär att den som ska sälja tobaksprodukter måste ansöka hos kommunen om ett tillstånd för detta. Även de som säljer tobak idag måste ansöka om ett tillstånd. Tillståndsplikten omfattar även partihandlare som säljer tobaksvaror till detaljhandeln.

Den som anmält försäljning innan den 1 juli 2019 får fortsätta sälja tobak, men måste senast 1 november 2019 ansöka om tillstånd och får fortsätta med försäljning tills dess att kommunen avgjort ansökan.

Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter och tilldelas tillsynsansvaret enligt den nya lagen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Socialnämnden ges i uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter enligt Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
  2. Paragraf 5 i socialnämndens reglemente revideras och ges följande lydelse: Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Alkohollagen (2010:1662) och Lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter”

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2020-09-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp