Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 144 Upplåtelse av namnrättighet till kommunens byggnader och anläggningar

Kommunfullmäktige vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett styrdokument angående upplåtelse av namnrättighet till kommunens byggnader och anläggningar.

Kommuner får enligt Kommunallagen, KL, ha hand om sådana angelägenheter som är av allmänt intresse som har anknytning till kommunen, och som inte ska handhas enbart av annan.

Att det ligger inom kommunernas kompetens att ekonomiskt stödja idrottsrörelsen och dess anläggningar är en etablerad uppfattning. Trots att kommunen agerar inom ramen för sin kompetens måste vissa kommunalrättsliga principer beaktas.

En av dessa principer är likställighetsprincipen. Principen innebär att kommuner ska behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat.

I praxis har kommuners köp av namnrättigheter till idrottshallar och arenor bedömts vara angelägenheter av allmänt intresse som ligger inom den kommunala kompetensen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett styrdokument angående upplåtelse av namnrättighet till kommunens byggnader och anläggningar.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp