Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 142 Svar på interpellation om redovisning av kommunens kalkyl/budget gällande VA-verksamheten och dagvatten

Per Ranch (SN) har ställt en interpellation till Daniel Adborn (L) som besvarat den skriftligt.

Per Ranch har ställt en fråga till Daniel Adborn hur kommunen räknar på avgifterna för VA-verksamheten. Kalkylen är komplicerad och det är av anledning av den som Per Ranch ställt en del frågor.

Daniel Adborn har besvarat frågorna skriftligen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att interpellationen är besvarad.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp