Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 138-140 Inkomna ärenden, inkomna medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas de ärenden, medborgarförslag samt meddelanden som inkommit inför sammanträdet.

§ 138 Inkomna ärenden

Lars Herling (SD) har den 13 juni 2019 inkommit med en motion om utökade parkeringsmöjligheter i Nynäshamns stad.

Lars Herling (SD) har den 13 juni 2019 inkommit med en motion om återinförande av årskort gällande parkeringsplatser på Frejas holme.

Henrik Persson (S) har den 18 juli 2019 inkommit med en motion om att Nynäshamns kommun ska bygga ett Campus i Nynäshamn.

Miram Malm (V) har den 12 augusti 2019 inkommit med en motion gällande HBTQ-frågor.

Per Ranch (SN) har den 26 augusti 2019 inkommit med en motion gällande utmaningsrätt.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 139 Inkomna medborgarförslag

Ett medborgarförslag har inkommit den 22 maj 2019 från att införa stoppförbud på en bit av Heimdalsvägen utanför Gröndalsskolan. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ett medborgarförslag har inkommit den 7 maj 2019 om att kommunen sätter upp parkbänkar i parken vid gamla prästgården. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ett medborgarförslag har inkommit den 9 juni 2019 om att kommunen ska utreda buller och utsläpp av föroreningar från färjorna i Nynäshamns hamn. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ett medborgarförslag har inkommit den 11 juni 2019, som kompletterats den 17 juni, om att kommunen ska inrätta en politikervecka för lokalpolitik. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag har inkommit den 28 juni 2019 om att kommunen ska installera kameror på offentliga platser såsom buss- och tågstationer. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag har inkommit den 28 juni 2019 om att kommunen ska införa kameraövervakning på alla pendeltågsstationer och utomhusparkeringar. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag har inkommit den 28 juni 2019 om att kommunen ska installera kameror på tågstationen i Nynäshamn samt på parkeringarna i Backluraområdet. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag har inkommit den 28 juni 2019 att installera kameror på tågstationer och offentliga platser i Nynäshamn samt på parkeringarna i Backluraområdet. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag har inkommit den 21 augusti 2019 samt om att bygga Nynäs Bike Park - en plats för hela familjen. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ett medborgarförslag har inkommit den 22 augusti 2019 om att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta ses över. Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

§ 140 Meddelanden

Kommunstyrelsen har den 23 maj 2019 beslutat anse medborgarförslag om ett nytt vård- och omsorgsboende i Ösmo som besvarat.

Sveriges kommuner och landsting har den 10 juni 2019 sänt information om SKL:s ordinarie kongress i Linköping den 27-28 november.

Barn- och utbildningsnämnden har den 12 juni 2019 beslutat att anta förvaltningens svar som sitt eget och överlämna till förslagsställaren avseende medborgarförslag om att gropar på Viaskolans skolgård och på vägen från Torggatan fylls igen med grus.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 11 juni 2019 beslutat att anse medborgarförslag om att asfaltera vägbulor på parkeringsdäck vid Folkets hus som besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 22 januari 2018 beslutat att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och anser medborgarförslaget om att etablera en biltvätt som besvarat.

Kommunstyrelsen har den 19 juni 2019 beslutat att avslå medborgarförslag om att sätta upp en minnessten vid Nynäshamns sjukhus.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 20 augusti 2019 beslutat att tillstyrka medborgarförslag om utökad sträcka med 30 kilometer i timmen på Videgatan.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 20 augusti 2019 beslutat att avslå medborgarförslaget om bilfritt på ringvägen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 20 augusti 2019 beslutat att anse medborgarförslaget angående sänkta hastigheter på Hamnviksvägen och Estövägen som besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 20 augusti 2019 beslutat att anse medborgarförslaget om ökad möjlighet för skolbarn med cykel som besvarat.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 20 augusti 2019 beslutat att avslå medborgarförslaget om förbud mot motorfordon på Strandvägen mellan Segelsällskapet och Lövhagen.

Barn- och utbildningsnämnden har den 28 september 2019 beslutat att anta förvaltningens yttrande som sitt eget avseende inlämnad motion om att utreda hur mobil förskola kan införas i Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-09-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp