Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 135-136 Avsägelser och valärenden

Här redovisas de avsägelser och valärenden som inkommit till sammanträdet.

§ 135 Avsägelser

Två avsägelser hade inkommit till sammanträdet.

En från Eva-Lena Nordberg (KD) som avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ersättare i valnämnden, och en från Thomas Johansson (S) som avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige godkände avsägelserna.

§ 136 Valärenden

De aktuella valärenden som fanns togs upp av Antonella Pirrone (KD), Mirre Malm (V) och Liselott Vahermägi (S).

Antonella Pirrone (KD) nominerar Clarence Eneroth (KD) till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden istället för Eva-Lena Nordberg (KD).

Kommunfullmäktige beslutar att utse Clarence Eneroth (KD) som ledamot i kultur- och fritidsnämnden istället för Eva-Lena Nordberg (KD).

Antonella Pirrone (KD) nominerar David Öberg (KD) till ny ledamot i AB Nynäshamnsbostäder för den vakanta platsen.

Kommunfullmäktige beslutar att utse David Öberg (KD) som ledamot i AB Nynäshamnsbostäder till och med ordinarie årsstämma 2023.

Miriam Malm (V) nominerar Carola Nygren (V) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället för Elenore Österberg (V).

Kommunfullmäktige beslutar att utse Carola Nygren (V) som ersättare barn- och utbildningsnämnden istället för Elenore Österberg (V).

Liselott Vahermägi (S) nominerar Johan Forsman (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden istället för Thomas Johansson (S), Ingrid Bergander (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället för Johan Forsman (S) och Talal Hilwah (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället för Fanny Juliusson (S).

Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Forsman (S) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden istället för Thomas Johansson (S).Ingrid Bergander (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället för Johan Forsman (S). Talal Hilwah (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden istället för Fanny Juliusson (S).

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-10-17

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp