Lyssna på sidan Lyssna

§ 184 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018 samt bordläggning av ärenden

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018 beslutades under mötet den 18 oktober 2017.

10 januari
14 februari
14 mars
25 april (årsredovisning)
16 maj
13 juni (tertialrapport 1)
19 september
10 oktober (delårsbokslut)
31 oktober (val av kf presidium, valberedning)
13 november
14 november (budget)
12 december (val av nämnder m m) 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäkrtige beslutade att godkänna dagarna för sammanträden 2018.   

Bordläggning av ärenden

På grund av att tiden för kommunfullmäktiges sammanträde tog slut så beslutades att följande ärenden bordlades till nästa sammanträde:

§ 179 Grönstrukturplan för Nynäshamns stad 2017, antagande

§ 180 Revidering av VA-strategin

§ 181 Riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun

§ 182 Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

§ 183 Förslag till ledning och samordning av Nynäshmans kommuns brottförebyggande och trygghetsskapande arbete

§ 185 Svar på motio om utträde ur Mälardalsrådet

§ 186 Svar på motion om etiska riktlinjer

§ 187 Svar på motion om politisk representation i kommunfullmäktiges valberedning

§ 189 Svar på motion om representation i valnämnden

§ 190 Rapport balanslista

§ 191 Rapport över obesvarade motioner

§ 192 Rapport över obesvarade medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga dessa ärenden till nästa sammanträde.

 

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp