Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 178 Förvärv av Kvastbindaren Fastighets AB

Idag sitter Stadsmiljös personal trångt i inhyrda lokaler, en tidigare bensinstation i Ösmo.

Det finns inte plats for maskiner vilket skapar merarbete och ineffektivitet. Ösmo kommundel är under utveckling och invånarantalet förväntas dubblas när pågående planer är slutförda.

Vilket medför att behovet av närhet och utrymme kommer att öka. Ösmo ligger strategiskt mitt i kommunen vilket effektiviserar resor inorn kommunen.

Förvärvet skulle medföra uppsägning av inhyrda lokaler med en kostnad om ca 500 000 kronor per år. Köpeskillingen om 12 miljoner kronor kan jamföras mot en förväntad nybyggnadskostnad för motsvarande industribyggnad om ca 42 miljoner kronor (30 000 kronor/m2x1421m2).

Genom att förvärva fastigheten finns utrymme for maskinpark och upplag.

Förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förvärv av Kvastbindaren Fastighets AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp