Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 176 Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Björsta 2:23 och 2:26 med flera har upprättats. Detaljplanen möjliggör utbyggnad av ca 70 bostäder (friliggande villor, parhus och radhus) samt ett mindre verksamhetsområde för handel, kontor, lager och småindustri inom området Björsta i Ösmo.

Exploatör för projektet är U & P i Nynäshamn AB. Fastigheterna inom planområdet ägs av exploatören, förutom en villafastighet som ägs av privatpersoner.

För att reglera hur exploatering av detaljplaneområde ska genomföras har U & P i Nynäshamn AB och kommunen tecknat ett exploateringsavtal som reglerar byggandet och finansiering av anläggningar.

Det gäller dels vem som ska ha ansvar för utförande av olika åtgärder, dels vem som ska finansiera åtgärderna. Exploateringsavtalet innehåller även en överenskommelse mellan § 193/17 U & P i Nynäshamn AB och kommunen avseende ledningsrätt för kommunala VA- anläggningar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

Godkänna undertecknat exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26.

Godkänna undertecknat föravtal avseende väg 545 mellan Trafikverket och Nynäshamns kommun.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp