Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 174 Svar på medborgarförslag – Bygg en inomhusskatepark

Den 3 juni 2016 inkom ett medborgarförslag om att byggnaden som tidigare inhyste ICA Kvantum ska byggas om till en inomhusskatepark. Förslagsställarna menar att det skulle vara perfekt för skateboardåkning på vintern.

Byggnaden är idag privatägd. För att kunna bygga om byggnaden till skatepark skulle kommunen först behöva köpa in fastigheten för ombyggnad och anpassa stadsplanen. Idag finns en skatepark utomhus på Estö. Intentionen är att utveckla den och området runtomkring.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

 

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp