Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 167-170 Interpellationer som bordlades

Då interpellanten Harry Bouveng (M) inte kunde medverka under mötet bordlades de interpelltioner som han inkommit med.

Följande interpellationer bordlades till nästa sammanträde:

§ 167 Svar på interpellation om kommunikation

§ 168 Svar på interpellation om IT-säkerhet

§ 169 Svar på interpellation om turistmagasin

§ 170 Svar på interpellation om banktjänster

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade att bordlägga dessa interpellationer till nästa sammanträde.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp