Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 164 Beslut huruvida interpellationer som inlämnats till kommunstyrelsen före fullmäktiges sammanträde får väckas

En interpellation hade inkommit till sammanträdet den 18 oktober 2017.

 Antonella Pirrone (KD) har lämnat in en interpellation ställd till socialnämndens ordförande Ola Högg (S) angående statistik på ansökningarom vård- och omsorgsboende/särskilt boende i Nynäshamn.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen väcks och besvaras skriftligen till nästa sammanträde.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp