Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 158-159 Avsägelser, valärenden och rättelse av protokoll av valärende 20170920 KF § 132.6

Två avsägelser hade inkommit till sammanträdet.

§ 158 Avsägelser

Avsägelse från Susanne Wiik (S) från uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 27 oktober 2017.

§ 159 Valärenden

Kommunfullmäktige beslutar att utse Linda Walkeby (S) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kjell Andersson (S) till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden från och med den 27 oktober.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Wennerberg (C) till ledamot i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christina Bergendahl (C), till ersättare i arvodesberedningen.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christina Bergendahl (C), till ersättare för ombud i Sunnerby vägförening.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Daniel Jobark (S) till ledamot i kultur- och fritidsnämnden från och med den 27 oktober 2017.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Kerstin Danielsson (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Nicklas Östling (S) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Ullström (S) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Gill Lagerberg (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Inger Andersson (S) till ersättare i arvodesberedningen.

Rättelse av protokoll

Den 20 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att välja Johan Gillqvist (M) till ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Protokollet anger felaktigt att han valdes till ordinarie ledamot. Kommunallagen saknar regler för rättelse av justerat protokoll. Rättelse måste därför ske genom att frågan tas upp av kommunfullmäktige.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige bekräftar beslutet som återges i protokoll 2017-09-20 Kf § 132.6 med rättelsen att Johan Gillqvist (M) valdes till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Sidan granskad 2019-05-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp