Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 172-177 Bordlagda ärenden

Under sammanträdet den 17 oktober bordlades de punkter som inte togs upp.

Följande punkter bordlades och tas upp under nästkommande sammanträde:

§ 172 Risk- och sårbarhetsanalys för Nynäshamns kommun

§ 173 Avskaffande av regler och rutiner för förlagsverksamhet

§ 174 Yt- och grundvattenplan för Nynäshamns kommun

§ 175 Rapport obesvarade motioner

§ 176 Rapport obesvarade medborgarförslag

§ 177 Svar på motion om utökade parkeringsmöjligheter i Nynäshamns stad

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-10-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp