Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 171 Ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder.

Kommunallagen anger ramarna för kommunens ägande av bolag. Kommunfullmäktige fastställer kommunens ändamål med bostadsbolagets verksamhet, samt utser samtliga styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Kommunstyrelsen har tillsyn över bolagets verksamhet på samma sätt som över all annan kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige har antagit ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder. Kommunfullmäktige har beslutat om förändrat ägardirektiv där bolagets ansvar för nyanlända som anvisas till kommunen klargörs. Beslutet innebar ändringar i punkten 2.1: AB Nynäshamnsbostäders målgrupper och utbud och punkten 2.5: Nyproduktion av bostäder.

Då tidigare beslutade ägardirektiv utgår från målformuleringar gällande till och med 2018 har förslag till nytt ägardirektiv utarbetats. Förslaget till nya ägardirektiv överensstämmer i stort med tidigare beslutade ägardirektiv.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ägardirektiv för AB Nynäshamnsbostäder i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelseförvaltningens skrivelse.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunstyrelsens förslag efter votering.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-10-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp