Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 163-165 Inkomna ärenden, medborgarförslag och meddelanden

Här redovisas de ärenden, medborgarförslag och meddelanden som inkommit till sammanträdet.

§ 163 Inkomna ärenden

Per Ranch (SN) och Lena Dafgård (SN) har den 7 oktober 2019 inkommit med en motion angående alkobommar i Nynäshamns hamn.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

§ 164 Inkomna medborgarförslag

Ett medborgarförslag har inkommit den 6 september 2019 om att kommunen anlägger 1-3 laddstationer för elbilar i Stora Vika. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag har inkommit den 6 september 2019 om att anordna en ny busslinje mellan Stora Vika och Ösmo som ansluter till tåg och bussar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

Ett medborgarförslag har inkommit den 6 september 2019 om att muddrar och fylla på med sand vid badplatsen i Stora Vika. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Ett medborgarförslag har inkommit den 1 oktober 2019 om att kommunen åtgärdar riskabla kurvor och vägkorsningar på väg 534 och väg 225. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget delegeras till kommunstyrelsen.

§ 165 Meddelanden

Kommunstyrelsen har den 5 september 2019 beslutat att bifalla medborgarförslaget om att införskaffa en hjärtstartare till Balder.

Länsstyrelsen har genomfört en inspektion av Överförmyndarnämnden för Södertörn, rapporten överlämnas till kommunfullmäktige.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 17 september 2019 beslutat att avslå medborgarförslag om att starta ett växthus med resurssnåla odlingar.

Kommunstyrelsen har den 26 september 2019 beslutat att anse medborgarförslag om anläggande av en gång- och cykelväg från Breddalsvägens slut eller från Maria Barkmansväg till golfbanan som besvarat.

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-10-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp