Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 99-101 Årsredovisningar 2018

Årsredovisningar för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, Samordnings-förbundet Östra Södertörn och Södertörns brandförsvarsförbund har inlämnats till kommunfullmäktige.

§ 99 Årsredovisning 2018 för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet under tiden 1 januari till och med 31 december 2018. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning.

Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ansvarsfrihet för 2018.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

§ 100 Årsredovisning 2018 - Samordningsförbundet Östra Södertörn

Samordningsförbundet Östra Södertörn har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2018.

Enligt förbundsordningen ska revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna årsredovisningen och att bevilja förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn ansvarsfrihet för 2018.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

§ 101 Årsredovisning 2018 - Södertörns Brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund har översänt revisionsberättelse och årsredovisning för år 2018.

Enligt förbundsordningen skall revisorernas berättelse, jämte årsredovisningen, varje år lämnas till medlemskommunernas fullmäktige. Respektive fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, att godkänna årsredovisningen 2018 och bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2018.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp