Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 93-98 Nya reglementen för nämnder

Reglementen för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, valnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har upprättats.

§ 93 Nytt reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 1. Anta Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1 juni 2019.
 2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 juni 2019.
 3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden från och med den 1 juni 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

§ 94 Nytt reglemente för kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 1. Anta Reglemente för kommunstyrelsen i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1 juni 2019.
 2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2019.
 3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

§ 95 Nytt reglemente för valnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 1. Anta Reglemente för valnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1 juni 2019.
 2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för valnämnden från och med den 1 juni 2019.
 3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för valnämnden från och med den 1 juni 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

§ 96 Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 1. Anta Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1 juni 2019.
 2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 juni 2019.
 3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 juni 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

§ 97 Nytt reglemente för socialnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 1. Anta Reglemente för socialnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1 juni 2019.
 2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för socialnämnden från och med den 1 juni 2019.
 3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för socialnämnden från och med den 1 juni 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

§ 98 Nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

 1. Anta Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med bilaga 1, samt att reglementet träder i kraft den 1 juni 2019.
 2. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Gemensamt reglemente för nämnder i Nynäshamns kommun att gälla för barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juni 2019.
 3. Förutsatt att beslut fattas enligt punkt 1, och vinner laga kraft, upphör Reglemente för förvaltning av Nynäshamns kommuns fastigheter att gälla för barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 juni 2019.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp