Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 92 Kulturplan 2019-2022

Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska ta fram en kulturplan med strategier för hur man med kulturen som verktyg kan öka såväl tillväxten som besöksnäringen i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med övriga förvaltningar arbetat fram en kulturplan för Nynäshamns kommun.

För att ta fram förslaget till kulturplan har medborgardialoger och djupintervjuer med kommunmedborgare, politiker och kulturaktörer genomförts.

Synpunkterna som kom fram under dialoger och workshops ligger till grund för den kulturpolitiska inriktning som formulerats i kulturplanen.

I förslaget till kulturplan har tre målområden formulerats genom tre kulturpolitiska dimensioner; en kulturpolitisk, en samhällspolitisk och en konstpolitisk dimension.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Kulturplan 2020-2022, och att planen ska gälla från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2022.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut med ett tillägg av Maria Gard Günster (C).

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp