Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 91 Medlemskap i Stadskärneföreningen

I samband med att Nynäshamns kommun i början av 2000-talet arbetade med den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamn initierades även frågan om ett samverkansprojekt kring utvecklingen av Nynäshamns centrumområde.

Kommunen tog tillsammans med representanter från fastighetsägare och handlare fram en avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen var parternas gemensamma vision för utvecklingen av Nynäshamns centrumområde.

Ett första steg i genomförandet av arbetsgruppens arbete var bildandet av Nynäshamns Stadskärneförening. Kommunfullmäktige beslutade om kommunens inträde i föreningen den 9 april 2003 § 44.

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att under tre år avsätta 400 000 kronor per år i Kommunstyrelsens budget för medlemskapet. I Stadskärneföreningens stadgar står att utträde sker efter skriftlig begäran tre månader innan utgången av det nuvarande räkenskapsåret.

Då kommunen inte aktivt begärt utträde ur föreningen löper medlemskapet på och det gör det även naturligt att avgiften för medlemskapet och beslut om avgiftens storlek ingår i kommunens ordinarie verksamhet. Därför har avgiften sedan 2003 reglerats i Kommunstyrelsens budget. Under denna tid har beloppet justerats till 600 000 kronor per år. Samarbetet har även lyfts i Kommunstyrelsens verksamhetsplan.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

  1. Nynäshamns kommun fortsatt deltar som medlem i Nynäshamns Stadskärneförening.
  2. Nynäshamns kommun betalar en årlig serviceavgift till föreningen som utgår med lika stor del som näringslivet totalt betalar till föreningen. Maxbelopp för kommunens serviceavgift uppgår till 600 000 kr per år exklusive moms. Maxbeloppet justeras årligen med eventuell höjning motsvarande KPI (konsumentprisindex).
  3. Nynäshamns kommun ingår samverkansavtal med Stadskärneföreningen där former för samarbetet regleras. Nynäshamns kommuns kommundirektör får i uppdrag att underteckna överenskommelsen.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-22

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp