Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

§ 90 Tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3

I Källberga, sydost om Ösmo, har kommunen antagit en detaljplan för 600-700 nya bostäder med en mindre bykärna för basservice. I samband med detaljplan, tecknades ett exploateringsavtal för att reglera parternas ansvar och kostnadsfördelning vid utbyggnaden.

Detaljplan för Vidbynäs 1:3 med flera. och Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs, tecknat 2018-05-04/2018-05-07, vann laga kraft den 11 september 2018.

Under startad projektering inför utbyggnaden av Källberga har det uppmärksammats att formuleringen av § 13 Väg 539 i exploateringsavtalet behöver förtydligas för att undvika tvetydigheter och framtida missförstånd.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att:

  • Godkänna tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, Nynäshamns kommun.
  • Godkänna Mark- och exploateringschefens underskrift av tecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Källberga, del av Vidbynäs 1:3, Nynäshamns kommun.
  • Bilaga 11 till Exploateringsavtalet kompletteras med tidigare saknad sida 2.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutade enligt med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ledamöterna i Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.

Dagordning

Vill du läsa ärendet i sin helhet gå till webbsidan Dagordning kommunfullmäktige 2013 med tillhörande tjänsteskrivelser.

Sidan granskad 2019-05-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp